29 May, 2011

Price tag

 Everybody look to the leftEverybody look to rightDi pa kami okay nan. :| Kaya di kami masyado nag-uusap.

No comments:

Post a Comment