30 May, 2011

I just recieved BAD NEWS.


My mommy is in the hospital! Please PRAY for her. :((Mommy kasi e! Ang kulit mo, wala ka pang 1 month na ooperahan ang gala mo na. HAAAAAAYYYYY! Be strong mommy! PLEASEEEEE! Ang layo-layo mo pa samin. PAGALING KAAA! Walang masamang mangyayari, kaya mo yan! IKAW PA!!! 


I LOVE YOU MOMMY. <3
 

No comments:

Post a Comment